Parafia Świętego Wacława, Korkowa 27, tel. (22) 812 63 05

Intencje Mszy św. - 2 lipca - 31 sierpnia 2017

02-07-2017 21:30

Wakacje

Niedziela 2 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

9.00

Za Śp. Tadeusza Prządaka w 5 r. śm.

10.30

W 30-lecie małżeństwa Ireny i Andrzeja Rysińskich

12.00

Za Śp. Józefa, Marka Krzosków

18.00

Za Śp. Jana Przysowę

Poniedziałek 3 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

W int. Jerzego Maciejewskiego w 60 ur. o Boże bł.

Wtorek 4 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Zenona, Jacka Fijołków

Środa 5 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za zm. w czyśćcu cierpiących

Czwartek 6 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Amelię, Leona Sobczyńskich

Piątek 7 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Jana Żero w 10 r. śm.

Sobota 8 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

 

Niedziela 9 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

9.00

Za Śp. Mariannę, Józefa, Wiktora Flisów, zm. z rodz. Flisów, Rutkowskich

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Eugeniusza Melaka w 6 r. śm.

18.00

Za Śp. Andrzeja Żmijewskiego w 1 r. śm.

Poniedziałek 10 lipca

7.00

Za Śp. Feliksa, Antoninę Skorupków

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Wtorek 11 lipca

7.00

W int. Matki Generalnej – S. Olgi – int. imieninowa

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Środa 12 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Zofię Szczepańską w 15 r. śm.

Czwartek 13 lipca

7.00

Za Śp. Mariannę, Jana Kępków, Jadwigę Krupę, Stanisława, Katarzynę Laskowskich

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Piątek 14 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Dz.-bł. w ur. Mileny Nowakowskiej, Dominiki Oszczędłowskiej, Oktawiana, Patrycji, Przemysława Zielińskich

Sobota 15 lipca

7.00

Za Śp. Zbigniewa Mianowskiego w 2 r. śm.

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Niedziela 16 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

9.00

Za Śp. Stanisława, Jana Wielgoszów

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Józefa, Mariana Kosiec

18.00

Za Śp. Małgorzatę, Juliana Soszyńskich, Zofię, Zygmunta Zadrozińskich

Poniedziałek 17 lipca

7.00

Za Śp. Marcina w 25 r. śm., Annę, Ireneusza, Zofię, zm. z rodz. Krawczyszynów, Łysiaków

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Wtorek 18 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Mirosława Gąsiorowskiego

Środa 19 lipca

7.00

Za Śp. Borysa Zorcia w 22 r. śm.

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Czwartek 20 lipca

7.00

Za Śp. Czesława Szczurowskiego

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Piątek 21 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Czesława Jarosza

Sobota 22 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Krystynę, Henryka Rogalów

Niedziela 23 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

9.00

Za Śp. Czesławę Kaczorek

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Annę, Aleksandra, Annę-Marię Stańczuk

18.00

Za Śp. Józefa, Helenę Tomaszków

Poniedziałek 24 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Władysława Deberta

Wtorek 25 lipca

7.00

Rez.

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Środa 26 lipca

7.00

Elżbietę Fiet

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Czwartek 27 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Marię, Natalię, Zygmunta Pioruńskich, zm. z rodz. Pioruńskich, Skwarków

Piątek 28 lipca

7.00

Za Śp. Zenona w 6 r. śm.

18.30

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

Sobota 29 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Helenę, Romana, Mieczysława, Tadeusza, Gabrielę Soszków

Niedziela 30 lipca

7.00

Za Śp. Henryka Kublika – Msza Św. Gregoriańska

9.00

Za Śp. Janinę, zm. z rodz. Łuniewskich

10.30

W int. parafian

12.00

O Boże bł. dla Stanisława Szczepanika

18.00

W int. rodzin modlących się na różańcu za dzieci

Poniedziałek 31 lipca

7.00

Za Śp. Tadeusza Grabowskiego

18.30

Za Śp. Natalię Gostołek

Wtorek 1 sierpnia

7.00

Za Śp. Janinę Kamolę w 38 r. śm., Zbigniewa, Wiesławę Kamolów, zm. z rodz. Kamolów i Zychorów

18.30

Za zm. w czyśćcu cierpiących

Środa 2 sierpnia

7.00

Za Śp. Rozalię, Czesława Dębowskich, ich rodziców,  Marię Bełdowską, Janinę Kozub

18.30

Wint. Parafian

Czwartek 3 sierpnia

7.00

Dz.-bł. za Piotra z racji 45 ur. z prośbą o Boże bł. i opiekę MB

18.30

Za Śp. Ligię Wysocką

Piątek 4 sierpnia

7.00

W int. parafian

18.30

Za Śp. Małgorzatę Sario w 2 r. śm.

Sobota 5 sierpnia

7.00

Za Śp. Dariusza Kamińskiego

18.30

W int. kół różańcowych

Niedziela 6 sierpnia

Przemienienie Pańskie

7.00

Za Śp. Danutę Gomułę w 9 r. śm.

9.00

Za Śp. Zbigniewa Durskiego, jego rodziców Ewę i Juliana

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Stanisława, Mariannę, Aleksandra Wilczyńskich

18.00

Za Śp. Klemensa w 30 śm., Józefę Zacharskich

Poniedziałek 7 sierpnia

7.00

Za Śp. Zofię Sobieszczańską

18.30

Za Śp. Wiesława Kołtuna w 11 r. śm., Czesława, zm. z rodz. Kołtunów

Wtorek 8 sierpnia

7.00

Za Śp. Henryka Humięckiego

18.30

Za Śp. Teresę Bytniewską w14 r. śm.

Środa 9 sierpnia

7.00

Za Śp. Antoniego Dobrzańskiego, Henryka Chrzanowskiego

18.30

Za Śp. zm. z rodz. Twarowskich i Żero

Czwartek 10 sierpnia

7.00

W rocz. śl. Magdaleny i Marcina Wysockich z prośbą o Boże bł. dla nich i dzieci

18.30

W 3 ur. Franciszka Matisa z prośbą o Boże bł.

Piątek 11 sierpnia

7.00

Za Śp. Stanisława Deptułę

18.30

Za Śp. Wandę, Adama, Joasię, Krzysia Wiśniowskich

Sobota 12 sierpnia

7.00

W int. dz. za łaskę potomstwa, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla dzieci

18.30

Za Śp. Urszulę, Stefana Grzesików w r. śm.

Niedziela 13 sierpnia

7.00

Za Śp. Danutę Zając, Stefana, Stanisława Bednarzów, Janinę, Wacława Paśników

9.00

Za Śp. Sabinę, Kazimierza, Helenę, zm. z ich rodz.

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Eleonorę, Tadeusza w 2 r. śm. Wnuków, Leona, Bronisławę Kubaków

18.00

Za Śp. Irenę, Romana Białowąsów, Mariana, Wiesława, Jana Ciachów

Poniedziałek 14 lipca

7.00

Przez wstawiennictwo Św. Maksymiliana Kolbego prośba o uwolnienie z mocy zła Patryka

18.30

Za Śp. Marię Wojdygę

Wtorek 15 sierpnia

Wniebowzięcie NMP

7.00

Za Śp. Jerzego Gajewskiego w 16 r. śm., Floriana Chodowskiego w 11 r. śm.

9.00

Za Śp. Marię Jakubowską w 1 r. śm., zm. z rodz. Lubaszków

10.30

W int. Ojczyzny

12.00

Za Śp. Zofię, Stanisława, ks. Jerzego Szczepaników

18.00

Za Śp. Kazimierza Łukasika, zm. z rodz. Łukasików, Wnuków

Środa 16 sierpnia

7.00

Za Śp. Jana Tymińskiego, Zdzisława Rzeczkowskiego

18.30

Za Śp. Piotra, Antoniego Kowalczyków, zm. z rodz. Kowalczyków

 

Czwartek 17 sierpnia

7.00

Za Śp. Antoninę Deptułę

18.30

Za Śp. Bolesława, Anielę Zarębów

Piątek 18 sierpnia

7.00

Za Śp. Witolda, Pawła Kiszko, Henryka Solejewskiego

18.30

Za Śp. Bolesławę Olzak, zm. z rodz. Olzaków

Sobota 19 sierpnia

7.00

Za Śp. Iwonę Munik w 1 r. śm.

18.30

O Boże bł. w 55 r śl. Henryki i Tadeusza

Niedziela 20 sierpnia

7.00

Za Śp. Władysława, Helenę, Bolesława Meto

9.00

Za Śp. Pawła, Helenę Wnuków

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Krystynę Sułek, Jana, Marię Jadczaków

18.00

Za Śp. Alinę Modzelewską w 4 śm.

Poniedziałek 21 lipca

7.00

Za Śp. Stefanię, Stanisława Roguskich

18.30

Za Śp. Stanisława Bąka w 7 r. śm., jego rodziców Anielę, Stanisława, brata Henryka

Wtorek 22 sierpnia

7.00

W int. parafian

18.30

Za Śp. Józefę, Tomasza Maciejewiczów

Środa 23 sierpnia

7.00

Za Śp. rodziców Janinę, Stanisława Borkowskich, męża Ryszarda Jóźwiaka, męża Jerzego Kuderskiego

18.30

Za Śp. Stefanię, Stefana, Mariusza Banachów

Czwartek 24 sierpnia

7.00

Za Śp. Annę, Edwarda Bielaków

18.30

O Boże bł. dla Krzysztofa z racji ur.

Piątek 25 sierpnia

7.00

Za Śp. Stanisława Deptułę

18.30

Za Śp. Jadwigę Motyczyńską w 1r. śm., Józefa Motyczyńskiego

Sobota 26 sierpnia

MB Częstochowskiej

7.00

W 20 ur. Aleksandry, w 25 ur. Adriana, z prośba o dalsze Boże bł.

18.30

Za Śp. Janinę, Antoniego, Reginę, Danutę, Annę Owczarków

Niedziela 27 sierpnia

7.00

Za Śp. Oktawię, Ignacego Ciborowskich

9.00

Za Śp. Stefanię, Antoniego, Jerzego Przedpełskich, Izabelę, Mariana Staroń, Antoninę Maciejewską

10.30

W int. parafian

12.00

O Boże bł. dla Marty i Macieja

18.00

W int. rodzin modlących się na różańcu za dzieci

Poniedziałek 28 sierpnia

7.00

Za Śp. Krystynę, Alfreda Bielickich

18.30

Za Śp. Leszka Rodowicza w 7 r. śm., Celinę Rodowicz

Wtorek 29 sierpnia

7.00

Za Śp. Irenę Osińską w 1 r. śm.

18.30

Za Śp. Józefa Lisa, Zdzisława, Ryszarda Kierzkowskich

Środa 30 sierpnia

7.00

Dz. w 80 ur. Marii Prządak

18.30

Za Śp. Annę Tańczuk

Czwartek 31 sierpnia

7.00

 

18.30

Dz.-bł. w 43 r. śl. Krystyny i Tadeusza Skolimowskich

 

 

 

 

Piątek 1 września

7.00

 

8.00

Za Śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, Stefana Melaka

17.30

Za Śp. Tadeusza Augustyniaka – 1-sza Msza Św. Gregoriańska

18.30

Za Śp. Franciszka, Włodzimierza Celejów, Bronisławę, Jana, Tadeusza Grzybów, Józefa Świerkowskiego

Sobota 2 września

7.00

Za Śp. Tadeusza Augustyniaka – Msza Św. Gregoriańska

8.00

Za Śp. Stefana, Mariana Kobrzaków

8.00

Za Śp. Mariana Żuchowskiego w 4 r. śm.

18.30

W int. kół różańcowych

Niedziela 3 września

7.00

Za Śp. Irenę, Antoniego Palińskich, zm. z rodz. Palińskich

9.00

Za Śp. Teresę, Tadeusza Grabowskich, Eugenię, Mariana Burakowskich, Stanisława Staniszewskiego

10.30

W int. parafian

12.00

Za Śp. Tadeusza Augustyniaka – Msza Św. Gregoriańska

18.00

Za Śp. Stefanię


© 2008-2015 Parafia świętego Wacława  *  design & integration Maciej Banasiuk  *  powered by TYPO3