Parafia Świętego Wacława, Korkowa 27, tel. (22) 812 63 05

Ogłoszenia parafialne - 15 marca 2020

14-03-2020 19:42

OGŁOSZENIA PARAFIALNE W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa państwowego, dostosowujemy nasze życie religijne do zaleceń władz świeckich.

Ks. Biskup Ordynariusz zarządza:

*

Zawieszone są w kościołach nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia. Natomiast jest zachęta do odmawiania ich w domu.

*

Prawo państwowe przewiduje obecność w kościele maksymalnie 50 osób.

Pierwszeństwo mają zamawiający Msze św. Dlatego w naszej parafii Msze św. w niedzielę 22 i 29 marca będą  sprawowane co godzina: 7, 9, 10, 11, 12 oraz 17 i 18.

Intencja z godz. 10.30 będzie odprawiona o godz. 10. Dzisiaj po południu zamiast Gorzkich Żali będzie Msza św. o godz. 17  i  18.

W dni powszednie porządek jest stały.

*

Nie ma żadnych spotkań grup parafialnych. Nie korzystamy z wody święconej (kropielnice są puste).

Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. w dwojaki sposób: do ust i na rękę (kto otrzyma na rękę ten w obecności kapłana Ją spożywa).

Osoby w podeszłym wieku, chore zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.

Ks. Biskup Ordynariusz udziela także dyspensy od uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. dzieciom  i  młodzieży oraz tym, którzy sprawują opiekę nad nimi, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem Koronawirusem.

*

Od dzisiaj każdego dnia w kościele o godz. 20.30 kapłani i osoby konsekrowane odmawiać będą różaniec – bez udziału wiernych świeckich.

Zachęcamy, by w tej łączności z Kościołem, w domach naszych odmawiano też różaniec. Intencją jest modlitwa za chorych, za służby medyczne, sanitarne a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Jest prośba o monitorowanie bieżących komunikatów. Obecny obowiązuje do końca marca.

*

Bracia i Siostry – odpowiedzią na obecną sytuację stresu, strachu, któremu nie należy ulegać, jest stan ducha. Od niego zależy przebieg epidemii. Kościół jest otwarty cały dzień; pragniemy, aby pomimo ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Więcej informacji w  gablocie parafialnej.   


© 2008-2015 Parafia świętego Wacława  *  design & integration Maciej Banasiuk  *  powered by TYPO3