Parafia Świętego Wacława, Korkowa 27, tel. (22) 812 63 05

Chór parafialny DEO VOLENTE

„Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.” (2Krn 20,22)

Chór Deo Volente działający w naszej parafii założyła i prowadzi siostra Ligia Bender ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Od 2005 r. siostra pełni obowiązki organistki w naszej parafii.  Od tego też roku bierze początek nasz chór, który od tamtej pory cały czas się rozwija. Obecnie liczy 27 osób, w różnym wieku, różnych zawodów i wykształcenia, a łączy nas przede wszystkim radość ze śpiewania. Umacniają nas również swoim śpiewem i modlitwą 3 siostry sercanki. Razem tworzymy rozśpiewaną wspólnotę, w której panuje przyjacielska atmosfera, połączona z dobrym humorem i życzliwością.

Od 2008 roku chór należy do Związku Chórów Kościelnych Caecilianum.  Posłannictwem chóru  jest propagowanie muzyki wielogłosowej i pielęgnowanie śpiewu kościelnego poprzez udział w parafialnych uroczystościach i nabożeństwach. Organizowane są też koncerty kolęd, koncerty pasyjne,  maryjne, a także w dniu wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.

W czasie letnim organizowane są warsztaty muzyczne. W ubiegłych latach były to warsztaty wyjazdowe, w tym roku będą to spotkania w Warszawie, przygotowujące do nagrania płyty. 

Organizujemy też dni skupienia, które pomagają nam pielęgnować więź z Bogiem i śpiewać nie tylko głosem ale całą duszą i sercem.

Informacje o naszym chórze na stronie Związku Chórów Kościelnych Caecilianum

Jeśli lubicie śpiewać i chcecie dołączyć do nas – ZAPRASZAMY. 
Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00 w sali św. Cecylii (na piętrze domu parafialnego). 

Duszpasterzem chóru parafialnego jest ksiądz Krzysztof Kozera.

Nasze płyty: 60 lecie parafii św. Wacława

Płyta została nagrana z okazji 60-lecia istnienia parafii św. Wacława. Jest wyrazem wdzięczności, nade wszystko Bogu, a także duszpasterzom i całemu Ludowi Bożemu wspólnoty parafialnej, za współtworzenie dobra.

Nasze płyty: Boże Narodzenie z chórem Deo Volente

Płyta została wydana z okazji 5-lecia istnienia chóru parafialnego Deo Volente

© 2008-2015 Parafia świętego Wacława  *  design & integration Maciej Banasiuk  *  powered by TYPO3